دکتر کامران صحت
تست های خودشناسی

تست های خودشناسی

تست های خودشناسی از ابزارهای مهم امروزی برای اندازه گیری خودمان است. این ابزارهای کمک می کنند تا شناخت بهتری از خودمان داشته باشیم. در هنگام استفاده از هر تست دقت نمایید:

  • در شرایط کاملن عادی و یک روز کاملن عادی
  • بدون هیچ گونه استرس یا خوشحالی و ناراحتی مفرط - اقدام به انجام تست نمایید.
  • هرگز زودتر از شش ماه اقدام به انجام تست مجدد ننمایید.
  • از یک مشاور برای تحلیل تست استفاده نمایید.

چطور تست های خودشناسی را انجام دهیم

با کلیک بر روی هریک از لینک های زیر می توانید تست مربوطه را انجام دهید:

تست MBTI (مایرز بریگز)

تست دیسک

تست هوش ریون

تست کهن الگوی استوره ای مردان

تست سبک های مقابله با استرس

ویدیو های آموزشی کامران صحت

روزگارتان سرشار از کامرانی و صحت

عقاب باشید

مطالب مرتبط