Background

ارتباطات

ارتباطات

چگونه مهارتهای ارتباطی مناسبی را توسعه دهیم؟

چگونه مهارتهای ارتباطی مناسبی را توسعه دهیم؟

قابلیت برقراری ارتباط بطور موثر در روابط، تحصیل و کار بسیار اهمیت دارد. در اینجا چند گام و پیشنهاد جهت کمک به شما برای توسعه مهارتهای ارتباطی مناسب ارائه شده است.
ادامه مطلب
ارتباطات موثر با مدیران، مشتریان و همکاران

ارتباطات موثر با مدیران، مشتریان و همکاران

تمامی فرآیندهای کاری و شخصی ما بی ارتباط با دیگران نیست. وجود ارتباطات موثر در سازمان یکی از اجزای بسیار مهم در کسب موفقیت های کاری است.
ادامه مطلب
لطفا با کفش مشکی جوراب سفید نپوشید

لطفا با کفش مشکی جوراب سفید نپوشید

آمارها نشان می دهد سه ثانیه اول در ارتباطات از سه ساعت بعدی مهمتر است. آیا می دانید سه ثانیه اول شما در ارتباطات حضوری چیست که می تواند بیشترین تاثیر را روی طرف مقابل بگذارد؟
ادامه مطلب
جعبه سیاه ارتباطات موثر مبتنی بر مدل جهانی دیسک

جعبه سیاه ارتباطات موثر مبتنی بر مدل جهانی دیسک

دنیای امروز، دنیای فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) است، تحقیقات نشان می‌دهد؛ در دنیای گسترده کسب و کار سهم ارتباطات در رسیدن به موفقیت حدود ( هشتاد درصد) می‌باشد.
ادامه مطلب