Background

درون سازمانی

درون سازمانی

برای آموزش منابع انسانی در سازمان روش‌های مختلفی وجود دارد. برخی از برنامه‌های آموزشی منابع انسانی در خارج از سازمان انجام می‌شوند. اما برخی دیگر از آموزش‌ها در داخل شرکت قابل اجرا و پیاده‌سازی هستند.

برخی از اندیشمندان و دست‌اندرکارن منابع انسانی بر این باور هستند که گاهی آموزش‌های درون‌سازمانی نسبت به آموزش‌هایی که در مؤسسه‌ها و شرکت‌هایِ آموزشی خارج از شرکت انجام می‌گیرند، اثربخش‌تر هستند!

دوره های آموزشی درون سازمانی کلینیک دکتر صحت، با هدف انسجام بخشیدن به کلیه بخش های سازمان و منابع انسانی و فعالیت های هر مجموعه بر اساس دستورالعمل ها، آیین نامه انضباطی، شرح وظایف، چارت سازمانی قابل اجراست.

در این بخش علاوه بر آموزش مدیران ارشد و میانی؛ که در درجه اول اهمیت قرار دارد، آموزش های ویژه منابع انسانی هم بر اساس جدول آموزشی که طی جلساتی از قبل با مدیران و کارشناسان دو مجموعه به لابی گذاشته شده، در مدت زمان همکاری اجرا می گردد.

در جدول های زیر، سرفصل های آموزشی و تعداد ساعات هر بخش به تفکیک ارایه گردیده است:

دوره های مرتبط با سیستم های مدیریتی:

 • الزامات و ممیزی ایزو 9001:2015
 • الزامات ایزو 14001
 • الزامات 18001
 • الزامات سیستم مدیریت انرژی ایزو 50001
 • الزامات استاندارد مدیریت دارایی های فیزیکی ایزو 55001
 • الزامات و ممیزی ISO TS16949:2016
 • الزامات ایزو 27001
 • الزامات استانداردهای سری 10000 مانند ایزو 10002 و ایزو 10004
 • الزامات و ممیزی استاندارد ایمنی مواد غذایی ISO 22000 و HACCP
 • تکنیک های مهندسی
 • تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری MSA
 • کنترل فرآیند آماری SPC
 • خطاناپذیر سازی یا پوکایوکه
 • آموزش نظام آراستگی بر مبنای 5S
 • آموزش هزینه های کیفیت COQ
 • تکنیک های حل مسئله
 • تجزیه و تحلیل داده ها و اثر بخشی سیستم
 • مدیریت دانش
 • آموزش اصول مهندسی ارزش
 • آموزش های برنامه ریزی و تولید
 • آموزش نرم افزار های تخصصی
 • مدل های تعالی سازمانی EFQM

دوره های عمومی و انگیزشی

 • افزایش عملکرد و بهبود مدیریت زمان
 • اصول و قوانین موفقیت فردی
 • کارآفرینی و افزایش درآمد
 • فن بیان و ارتباطات کلامی
 • اصول ارتباطات موثر
 • زندگی شاد
 • چگونه جذاب باشیم
 • هوش هیجانی
 • شخصیت شناسی و رفتار شناسی بر مبنای مدل های MBTI و DISC
 • دوره های مرتبط با روانشناسی، بهبود زندگی زناشویی، تربیت فرزند و ..