دکتر کامران صحت

می توانید با تکمیل فرم رو به رو و پرداخت مبلغ 2 میلیون تومان، سوالات خود را از آقای دکتر کامران صحت بپرسید. در صورتی که قصد دارید زمانی را برای مشاوره حضوری یا تلفنی تخصیص دهید، به صفحه درخواست مشاوره مراجعه نمایید.

سوال شما ظرف مدت 24 ساعت پاسخ داده خواهد شد.

پاسخ برای شما ایمیل می شود. همچنین می توانید وارد حساب کاربری خود در وب سایت کامران صحت شده و پاسخ سوالات خود را مشاهده نمایید.