Background

مشاوره سالیانه

مشاوره سالیانه

سازمان ها و کسب و کارهایی که علاقه دارند تا به صورت سالیانه از خدمات مشاوره کلینیک دکتر صحت بهره مند شوند، این امکان وجود دارد تا با انعقاد قراردادهایی سالیانه در طی یک سال از کلیه خدمات مشاوره و برنامه ریزی کلینیک دکتر صحت در کلیه بخش های کسب و کار بهره مند شوند.

مشاوره در مدیریت منابع انسانی، بازاریابی و فروش، برندسازی و توسعه فروش و نرم افزار CRM انجام خواهد شد و در طی یک سال در سازمان جاری خواهد شد. برخی از تعهدات کلینیک کامران صحت در قراردادهای سالیانه به شرح زیر می باشد:

 • ایفای تعهدات مشاوره مدیریت و سازمانی شرکت و طراحی در اجرای استراتژی سازمان مدرن
 • مشاوره در مستندسازی فرآیندهای سازمانی در بخش های مختلف سازمان
 • مشاوره در برنامه ریزی آموزش سطوح مختلف سازمانی
 • مشاوره سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز و استقرار نرم افزارهای کاربردی از جملهCRM ، Call Centre ، Customer Club ، Blue Call
 • مشاوره در طراحی فرم های مورد نیاز سازمانی
 • مشاوره دنیای مجازی، طراحی وب سایت و فرآیندهای اینترنتی مبتنی بر seo ، Instagram و مشاوره در تهیه اپلیکیشن ها موبایلی
 • مشاوره در مدیریت بازاریابی و جلب مشتری جهت فروش محصولات شرکت
 • مشاوره در مستندسازی استاندارد اطلاعات مشتریان موقت و دایم
 • مشاوره در توسعه شبکه فروش در تهران و شهرستان به هر شخص و یا موسسده اعم از حقوقی و حقیقی
 • مشاوره برنامه ریزی در اطلاع رسانی مشتریان به روش های مختلف
 • مشاوره استراتژی های جذب، هدایت و حفظ نیروی انسانی
 • مشاوره در برنامه ریزی مشارکت در نمایشگاه های مختلف به صورت شرکت کننده یا بازدیدکننده جهت معرفی محصولات شرکت
 • مشاوره در ارسال اطلاعات درخواستی و ارتباط مداوم و مستمر با مشتریان طبق ساختار مدیریت ارتباط با مشتریان
 • مشاوره در مدیریت و برنامه ریزی هدایت و تحویل محصولات مورد نظر مشتریان
 • طراحی و اجرای آموزش مشتریان در شهرستان ها
 • مشاوره در انتقال کلیه تفکرات و شکایات مشتریان در مورد نقایص احتمالی محصولات و خدمات شرکت
 • مشاوره در طراحی امور برندسازی شامل المان های دیداری و شنیداری (تایپوگرافی فارسی و انگلیسی ، شعار، رنگ سازمانی، وب سایت، اینستاگرم و فیس بوک) و معرفی لباس فرم مناسب
 • مشاوره کلیه امور طراحی تبلیغاتی و اجرا در صورت توافق
 • مشاوره در خدمات مالی و حسابداری
 • مشاوره در دکوراسیون داخلی