Background

شیوه های متقاعد کردن

شیوه های متقاعد کردن

به طور طبیعی مشتری حق دارد که از شرکت شما انتظاراتی داشته باشد. در آمارهایی که از مشتریان شرکت های مختلف گرفته ام، موارد زیر به طور مشترک بیان گردید و شما به عنوان بخش اصلی و در تماس مستقیم با مشتریان سازمان مشتری مدار، می بایست بتوانید به این انتظارات پاسخ مناسبی بدهید.

 

* تطابق ویژگی های محصول با استانداردها: مشتریان شما متقاضی استفاده از مواد استاندارد هستند. شما در پاسخ گویی به این نیاز را چگونه عملی می نمایید؟

 

* ارایه قیمت رقابتی: مشتریان شما می خواهند اطمینان حاصل کنند که قیمت ارایه شده توسط شرکت شما، مناسبترین قیمت در کشور است. آیا شرکت شما چنین چیزی را تضمین می دهد؟ آیا برای کمترین یا کوچکترین خدمات ارایه شده به مشتری، فاکتور رسمی ارایه می نمایید؟

 

* تداوم و عملکرد خوب: مشتریان شما می خواهند مطمئن باشند که خدمات یا لوازم دریافتی از شرکت شما دارای طول عمر استاندارد می باشد. شما چگونه به آن ها چنین تضمینی می دهید؟

 

* تحویل به موقع: مشتریان شما می خواهند اطمینان حاصل کنند که محصول خود را در روز و ساعت مقرر، سالم تحویل خواهند گرفت. آیا می دانید که شرکت های مشتری مدار، بابت تاخیر در ارایه کالا یا خدمات به مشتریان، به آنها خسارت پرداخت می کند؟ آیا شما نیز می توانید بابت تاخیر در تحویل محصول مشتری، به او خسارت پرداخت نمایید؟ شما چه تضمینی می دهید که محصولات مشتریان شما در روز و ساعت مقرر آماده ارایه به مشتری است؟

 

* خدمات پس از فروش: مشتریان شما می بایست اطمینان حاصل کنند که محصول شما، دارای خدمات پس از فروش می باشد و در صورت بروز هرگونه مشکلی در خدمات ارایه شده، شرکت کلیه مسوولیت های ناشی از آن را به عهده می گیرد. آیا شرکت شما چنین تضمینی می دهد؟

  • حجم فایل: 4 مگابایت
  • مدت زمان فایل: 8 دقیقه