Background

ارتباط موثر

ارتباط موثر

ارتباط با همکاران

ارتباطات با همکاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چراکه بسیاری از فرآیندهای کاری در ارتباط با سایر همکاران در سازمان است. لزوم ایجاد ارتباطی موثر باعث می شود تا در سیستم های کاری موفق تر عمل نمایید. 

¨     با خوشرویی با آنان برخورد کنید و ارتباطات موثر برقرار کنید.

¨     حفظ تماس چشمی را فراموش نکنید.

¨     شنود موثر داشته باشید.

¨     از صحبت های شخصی و غیرضروری بپرهیزید.

¨     به همکاران خود القا کنید که برای مراجعه نزد شما باید وقت بگیرند.

¨     با آنان همدل باشید.

  • حجم فایل: 7 مگابایت
  • مدت زمان فایل: 3 دقیقه