Background

شیوه های برگزاری همایش و کنفرانس

شیوه های برگزاری همایش و کنفرانس

بی شک برگزاری همایش ها که با اهداف خاص برگزار می گردند باتوجه به حضور متخصصین در آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نیاز به تخصص ویژه ای نیز دارد.
  • حجم فایل: 1 مگابایت