Background

اصول و روش بایگانی موثر

اصول و روش بایگانی موثر

بایگانی، فن جمع آوری، طبقه بندی، تنظیم و نگهداری اسناد و مدارک سازمانی است به گونه ای که در حداقل زمان و با صرف کمترین هزینه بتوان به سوابق اسناد دست یافت.
  • حجم فایل: 800 کیلوبایت