Background

چهره خوانی

چهره خوانی

شناخت افراد تنها از روی خصوصیات ظاهری آنها مسئله جالبی است. نکات ظریف و دقیق و پیچیدگی های بسیاری در علم چهره خوانی وجود دارد.
  • حجم فایل: 1 مگابایت